Работно време:

Понеделник - Петок

08:00-16:00ч

 

Директор: Томислав Дворник Васановиќ,
e-mail: dvornik.tomi@dvornik.com.mk

Одговорен за увоз: Марија Самарџиевска Дворник,
e-mail: dvornik.marija@dvornik.com.mk

Менаџер за квалитет и животна средина: Биљана Чалоска-Караевска,
e-mail: dvornik.biljana@dvornik.com.mk

 

Комерција:

 

Роберт Мицевски
dvornik.robert@dvornik.com.mk

тел: 02 3110 903
 

 

Благица Коцевска
dvornik.blagica@dvornik.com.mk

тел 02 3110 624
 

 

Марија Каленџиева
dvornik.kalendzieva@dvornik.com.mk

тел: 02 3110 901
 

ДВОРНИК ДОО

Ул. 8-ми Март бр. 2, 1000 Скопје, Македонија
info@dvornik.com.mk

Тел.: + 389 2 3110 624, 3110 901, 3110 903
Факс:+ 389 2 3110 546

Доколку сте задоволни или незадоволни од услугата од ДВОРНИК, Ве молиме споделете го со нас Вашето искуство, 
секоја информација ни е од корист во подобрување на услугите.

 П О Ф А Л Б И                        П О П Л А К И