Работно време:

Понеделник - Петок: 08:00-16:00

 

 

 

 

 

ДВОРНИК ДОО

Ул. 8-ми Март бр. 2, 1000 Скопје, Македонија
info@dvornik.com.mk

Тел.: + 389 2 3110 624, 3110 901, 3110 903
Факс:+ 389 2 3110 546

Доколку сте задоволни или незадоволни од услугата од ДВОРНИК, Ве молиме споделете го со нас Вашето искуство, 
секоја информација ни е од корист во подобрување на услугите.

 П О Ф А Л Б И                        П О П Л А К И