Кариера

Станете дел од тимот на ДВОРНИК

Доколку сакате да бидете дел од базата на кандидати за работни позиции во Дворник, Ве охрабруваме да ја поднесете својата апликација on-line. 

Дворник го задржува правото во случај на потреба да ги контактира кандидатите кои доставиле свои апликации. Податоците ќе бидат користени за потребите на Дворник

Дворник го задржува правото во случај на потреба да ги контактира кандидатите кои доставиле свои апликации. Податоците ќе бидат користени за потребите на Дворник

Дворник го задржува правото во случај на потреба да ги контактира кандидатите кои доставиле свои апликации. Податоците ќе бидат користени за потребите на Дворник

Дворник го задржува правото во случај на потреба да ги контактира кандидатите кои доставиле свои апликации. Податоците ќе бидат користени за потребите на Дворник