Нина грип Арт. 109

Нина грип Арт. 109

  • Description

Description

Изработени од 100% ПВЦ на текстилна подлога. Благодарение на нивната рапава изведба наоѓаат примена при работа со лизгави предмети особено во кожарската индустрија и рибни стопанства.