Маска за прашина Арт. 422

Маска за прашина Арт. 422

  • Description

Description

Филтер маска за заштита од нетоксични честички со големина од 5 до 200 микрони. Се употребува во текстилна, дрвна, хемиска, фармацевтска, цементна и метална индустрија, земјоделие, градежништво и рударство.