Маска PM 100 Арт. 426

  • Description

Description

Маска нос/уста изработена така што идеално налегнува на лицето со што е овозможена удобност и при долготрајно ко­ристење. Се користи со комбиниран, механички и гас филтер. EN 140