Маска FFP2/V Honeywell SuperOne 3206 со вентил Арт. 450-хв

Маска FFP2/V Honeywell SuperOne 3206 со вентил Арт. 450-хв

  • Description

Description

Маска со вентил FFP2/V. Штити од цврсти и течни аеросоли,прашина и доломитна прашина, честички ПМ 2,5 и ПМ 10 од аерозагадување.

Се употребува во текстилната, дрвната, хемиската, фармацевтската, цементната и металната индустрија, земјоделството, градежништвото и рударството.

EN149 NRD

Производител: HONEYWELL-USA