Маска склопувачка FFP3/V со вентил Арт. 6мас010

Маска склопувачка FFP3/V со вентил Арт. 6мас010

  • Description

Description

Маска со вентил FFP3/V. Штити од цврсти и течни аеросоли,прашина и доломитна прашина, честички ПМ 2,5 и ПМ 10 од аеро загадување, Се употребува во текстилна, дрвна, хемиска, фармацевтска, цементна и метална индустрија, земјоделие, градежништво и рударство. EN149 NRD. Производител: HONEYWELL-USA