Маска за прашина, индустриска, арт.6мас029

Маска за прашина, индустриска, арт.6мас029

  • Description

Description

Филтер маска за заштита од нетоксични честички со големина од 5 до 200 микрони.

Штити од аерозагадување.

Се употребува во текстилна, дрвна, хемиска, фармацевтска, цементна и метална индустрија, земјоделие, градежништво и рударство.