Маска FFP3/V со вентил, Honeywell SUPERONE Арт. 455-вентил

Маска FFP3/V со вентил, Honeywell SUPERONE Арт. 455-вентил

  • Description

Description

Маска FFP3/V. Маска со највисок заштитен фактот Х 20 (APF 20, NPF 50), со способност за филтрација од 99%. Штити од цврсти и течни аеросоли, прашина и доломитна прашина, честички ПМ 2,5 и ПМ 10 од аеро загадување, како и од отровни и штетни честички со големина над 0.6 микрони. Се употребува во текстилна,дрвна, хемиска, фармацевтска, цементна и метална индустрија, земјоделие, градежништво и рударство. Со издишен вентил за полесно издишување. EN149 NRD.Производител: HONEYWELLSAFETY-USA